Carti TipoMoldova

Procedura de peer review

Procedura peer review este adoptata in vederea selectarii riguroase a materialelor ce vor fi publicate de Editura TipoMoldova.
Procedura peerreview are menirea

 • sa selecteze cele mai bune manuscrise / proiecte editoriale trimise spre publicare, precum si imbunatatirea acestora, aducand astfel un plus de calitate activitatii stiintifice;
 • sa asigure indeplinirea criteriilor de selectie ale editurii;
 • sa selecteze lucrarile de cel mai mare interes pentru cititori;
 • sa conduca la imbunatatirea calitatii publicatiilor editurii.

Propunerile (manusrise/proiecte) primite spre publicare sunt prezentate in prima faza colectivului de referenti interni ai editurii. In urma acestei selectii sunt retinute dosarele complete si care intrunesc criteriile de selectie. In a doua faza de selectie aceste manuscrise / proiecte editoriale sunt supuse analizei referentilor externi, care vor face recomandarile in urma carora editura va finaliza procesul de selectie.

Editura primeste propunerile de publicare in trei termene anuale  de evaluare:

 • 15 martie
 • 15 iunie
 • 15 septembrie

Criterii de depunere:
Manuscrisele / proiectele editoriale trimise spre publicare la Editura TipoMoldova vor trebui prezentate in format pdf si word, cat mai aproape de forma finala, specificandu-se domeniul/colectia vizate, insotite de un curriculum vitae actualizat. Dosarele vor fi expediate prin posta, cu confirmare de primire, la adresa Str. Privighetoarea nr. 9, Valea Lupului, Iasi .

 • Drept CONDIŢIE a publicării, autorilor li se va solicita completarea şi semnarea unui Formular de Declaraţie cu privire la DREPTURILE DE AUTOR şi la ORIGINALITATEA studiilor transmise Redacţiei.


The peer review procedure

The peer review procedure is adopted in view of establishing a rigorous selection of the materials to be published by TipoMoldova. The peer review process aims to:

 • Select the best manuscripts/projects sent in view of publishing and also to improve them in order to ensure a high level of the quality of the scientific activity
 • To ensure that the selection criteria of the Publishing House are met
 • To select the works that are of the main interests of our readers
 • Ensure the quality of the works published by us.

The proposals (manuscripts/projects) received for publication are first presented to the internal referents’ collective of the Publishing House. After this phase of selection we qualify the complete files that meet the selection criteria. In the second phase these files are submitted to the analyze of the external referents whom will make the recommendations according to which the Publishing House will finalize the selection process. 
The Publishing House receives publishing proposals in three annual evaluation terms:

 • March 15th
 • June 15th
 • September15th

Submitting criteria
The manuscripts/projects will be sent in both PDF/Word formats, in their final stage specifying the domain/collection of interest having attached a recent CV of the author/s. the files will be mailed by receiving confirmation at the following address No 9 Privighetoarea Street, Valea Lupului, Iasi .
In view of publishing, the authors will be asked to fill in and sigh a declaration regarding the originality of the work and copyright.

 • Comisia de referenti


Mircea Pop – Prof. univ. dr. Universitatea “Ion Ionescu de la Brad” Iasi
Gica Gradinaru - Prof. univ. dr. Universitatea “Ion Ionescu de la Brad” Iasi
Ioan Holban – Cercetator dr. Institutul de Filologie Romana A. Philippide
George Poede – Prof. univ. dr. – Universitatea “Al. I.Cuza” Iasi
Gh. Glodeanu – Prof. univ. dr. – Universitatea de Nord, Baia Mare
Ionel Bostan – Prof. univ. dr. – Universitatea “Stefan cel Mare”, Suceava
Nicolae Tabara - Prof. univ. dr. – Universitatea “Al. I.Cuza” Iasi
Elena Hlaciuc - Prof. univ. dr. – Universitatea “Stefan cel Mare”, Suceava
Valeriu Cotea – Acad., Academia Romana
Ion Scutu – prof. univ. dr., Academia Oamenilor de Stiinta din Romania
Constantin Buse – prof. univ. dr., Universitatea Bucuresti
Corneliu Mihail Lungu – prof. univ. dr., Universitatea Bucuresti

 

Copyrights © 2020 TipoMoldova. Toate drepturile rezervate

Realizat de CosmicWEB SRL